Phương thức thanh toán


 

   - Thanh toán tiền mặt:

   -Thanh toán chuyển khoản:

         Vietcombank - Chi nhánh Hồ Chí Minh
         Chủ TK: Phạm Thị Huyền Sa 
         STK: 0531002470408


         Techcombank - Chi nhánh Tp. HCM 

         Chủ TK: Phạm Thị Huyền Sa 
         STK: 19031509483012

‎093 660 4700
Scroll to Top